የወጋገን ባንክ አ.ማ ለመኖሪያ ፣ የንግድ ፣ ለእንዱስትሪ በግልጽ የሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :Addis Zemen ( ሐምሌ 14፣ 2012 )| More Info
አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. መኖሪያ ቤት እና ድርጅት በግልጽ ሐራጅ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :Addis Zemen ( ሐምሌ 15፣ 2012 )| More Info
INVITATION FOR BID: Ezana Mining Development PLC, Meli Gold Mine has allocated Budge supply Inline Exstracton fan type: NEOLWFO/EW-250 flow rate 970 m3/h, p 2750 power: 145W "Fan should be made of plastic material (acide resistance)
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክ/ከተማ ሰሜን ንቤት ፅሕፈታት ግልጋሎት ዝውዕል ናይ ፅሕፈት መሳርሒ አቁሑት ብፕሮፎርማ አወዳዲሩ ገልጋሎት ክረከብ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
ኣብ ትሕቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝርከብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ቃላሚኖ ዘገልገለ ዓብይ ናይ ማይ ጀነሬተርን ትራክተርን ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
ኣብ ትሕቲ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝርከብ ማእኸል ኢንቨስትመንት ቃላሚኖ ዘገልገለ ዓብይ ናይ ማይ ጀነሬተርን ትራክተርን ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
ክ/ከተማ 1ይ  ወያነ ትልምን ፋይናንስን ንናይ ክረምታዊ መደባት ግልጋሎት ዝውዕል ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ብፕሮፎርማ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
ትካልና ኢዛና ማዕድን ልምዓት ኩባንያ ንናይ ሜሊ ወርቂ ማዕድ ግልጋሎት እትዉዕል ሎደር  ን6ተ (ንሽድሽተ) ወርሒ ኣወዳዲሩ ክካረ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
INVITATION FOR BID: Our Company Ezana Mining Development PLC, Meli Gold Mine has allocated Budget to Supply of Geo-membrane welding machine, as per the attached specification and Electrical Motor As per the attached specification
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :ሰነ 22: 2012 ዓም| More Info
Ethiopian Electric Utility invites sealed bids by this National Competitive Bidding (NCB) for the procurement of Energy Meters & Automatic Circuit Breaker
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :Addis Zemen ( Jun 28, 2020 )| More Info