ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንቤት ፅሕፈትና ግልጋሎት ዝውዕል ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሱ ዓይነት ንብረት ብፕሮፎርማ ኣወዳዲራ ክትገዝእ ትደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :14/12/2012 ዓ.ም| More Info
የትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጽ/ቤት ባለ ሁለት እግር ተሸከርካሪዎችን ሞተር ሳይክል በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :13/12/2012 ዓ.ም| More Info
ናይ 2013 በጀት ዓመት ብቤት ማዘጋጃ ከተማ መረ ሚኢቲ ስራሕቲ ግልጋሎት ኤሌክትሮኒክስ ኣቅሑትን ፈርኒቸርን ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ዕድጊት ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :13/12/2012 ዓ.ም| More Info
ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶትን ም/ር ፋይናንስን ከተማ ሓዉዜን ንቤት ፅሕፈታት ግልጋለች ዝዉዕል ናይ 2013ዓ/ም ናይ መኪና ጋራጅ መፀገኒ(ናይ ጉልበት ዋጋ) ን ብግልፂ ጨረታ ከወዳድር ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :13/12/2012 ዓ.ም| More Info
ኢንተርፕራይዝ መፅናዕቲ፣ዲዛይንን ቁፅፅርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ ን2012 በጀት ዓመት ዘድሊ ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቑሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :13/12/2012 ዓ.ም| More Info
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ክፍለ ከተማ ሓድነት ናይ ቤት ፅሕፈት ጥዕናን ፍይናንስን ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቁሑት ንምግዛ እዝወፀ ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :13/12/2012 ዓ.ም| More Info
ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ትሕት ክብል ዝተዘርዘረ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክዕድግ /ክግልግል/ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :13/12/2012 ዓ.ም| More Info
ፋብሪካ መድሓኒት አዲስ አክስዮን ማህበር ኣብ ከተማ ዓድግራት ዝርከብ ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ናይ ኤለትሪክ ኣቁሑት ብግልፂ ጨረታ አዋዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :12/12/2012 ዓ.ም| More Info