መቐለ ቤት ህንፀት ማእከል ኣብ ውሽጡ ንዝርከቡ ናይ ሕጊ ተሃነዕቲ ንሓደ ዓመት 2013ዓ/ም ምግቢ ክምግብ/ከቐርብ ዝክእል ሕጋዊ ነጋዳይ ኣወዳዲሩ ክህብ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :07/12/2012ዓ/ም | More Info
ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ንቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ዝውዕል ናይ ሕትመት ውፅኢት ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :07/12/2012ዓ/ም | More Info
ቤት መዛጋጃ ከተማ መቐለ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዎ ናይ ትልምን በጀትን ዕ/ፋ/ን/ምም/ርን ዝኮት ናይ መኪና ስፔር ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :05/12/2012ዓ/ም | More Info
የኢትዮጽያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር ሰሜን አካባቢ ፅ/ቤት በግቢው ውስጥ የሚገኙትን ሳይክሎች በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :05/12/2012ዓ/ም | More Info
ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዝተፈላለየ ሞዴል ዘለወን መኪና ፅገና (ጋራዥ) ናይ ጉልበት ዋጋ ንናይ 2013 ዓ/ም በጀት ዝፀንሕ ብግልፂ ጨረታ አወዳሩ ከፀግን ይደሊ(ን2ይ ግዘ ዝወፀ )
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :05/12/2012ዓ/ም | More Info