ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣብ ዙርያ ባህልን ረብሕኡን ዝገበሮም መሳርቲ ብመዕሄት ከሕትም ስለዝደለየ በዚ ስራሕ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለኩም ተወዳደርቲ ክትወዳደሩ ይዕድም።
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :04/12/2012ዓ/ም | More Info
መቐለ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የcyber security & management lab equipment በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :Addis Zemen ( ሐምሌ 30፣ 2012 )| More Info
ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ዝውዕል ናይ ኤሌትሮኒክስ ፅገና ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ከፀግን ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :30/11/2012 ዓ/ም | More Info
Invitation to Consultancy Service : Relif society of tigray (REST) wants to make Hiring Consultancy Service for Recording of Soft Skills Training Material in to Audiovisual (Video) Material.
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :30/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዎ ናይ ዓበይትን አናእሽትን መካይን ጎሚስታ ስራሕቲ ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ከስርሕ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :30/11/2012 ዓ/ም | More Info
ክ/ከተማ 1ይ ወያነ ትልምን ፋይናንስን ናይ ዝ/ያ ኣብያተፅሕፈት ናይ ቀለም ምምላእ ከወዳድር ስለ ዝደሊ ሕጋውያን ትካላት ንክትወዳደሩ ንዕድም።
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :30/11/2012 ዓ/ም | More Info