ቤት መዛጋጃ ከተማ መቀለ ነዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዎ ናይ ቤት ፅሕፈት መሰረተ ልምዓት ዝኮና ናይ ሃዩንዳይ ሎደርን ቮልቮ ግሬዴርን ጎማ ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ ::
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :23/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቤት ፅ/ት ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ሞተር ሳይክል ፅገና ናይ ኢድ ዋጋ ን2013 በጀት ዓመት ክሳብ ሰነ 30/2013 ውዕሊ ንምእሳር ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :23/11/2012 ዓ/ም | More Info
Messebo Cement Factory PLC. (MCF PLC) invites eligible bidders for the supply of Sport Outfit
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :Reporter ( Jul 29, 2020 )| More Info
ዓዲ-ሓ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2012ዓ/ም ብGEQIP ዝተመደበ በጀት ዝዕደጉ ናውቲ ፅሕፈት ትምህርቲ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንቤት ፅሕፈትና ግልጋሎት ዝውዕል ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሱ ዓይነት ንብረት(ናይ መኪና መጋየፂ) ብፕሮፎርማ ኣወዳዲራ ክትገዝእ ትደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክ/ትግራይ ግልጋሎት ዝዉዕል ኤሌክትርካል ኬብል ስለዝደለየ ፕረፎርማ ዕድጊት ክትወዳደሩ ይዕድም
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
​​​​​​​ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንቤት ፅሕፈትና ግልጋሎት ዝውዕል ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሱ ዓይነት ኤለክትሮኒክስ ብጨረታ ኣወዳዲራ ክትገዝእ ትደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ኮምሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ቁሑት ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቤት ፅ/ት ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ ናይ ፈርኒቸር ብፕሮፈርማ ኣዋዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ::
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ንቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ዝውዕል ናይ ሕትመት ውፅኢት ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ ::
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ኣብ 2013 በጀት ዓመት ዝተበጀተልና በጀት መሰረት ብምግባር ኣብ ውሽጢ ዓ/ዓዲ ቤት ህንፀት ማእኸል ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተሃነፅትን ቆፆሮ እሱራትን ኣወዳዲሩ ክህብ ይደሊ
Bid Type: ግልፂ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info