መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለመኪኖቹ ጥገና የሚያገለግሉ በሚከተለው ሰንጠረዥ የተዘረዘሩ የመኪና እቃዎች መግዛት ይፈልጋል
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ንሙሉእ ዓመት ዝፀንሕ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፅሑፋት ግልጋሎት ፎቶ ኮፒ ይደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :21/11/2012 ዓ/ም | More Info
2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓቂ ካብ በጀት ድጎማ ኣብያተ ትምህርቲ/GEQIP-E/ ብዝረኸቦ ገንዘብ ንቤተ ፈተነ ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ብፕሮፎርማ ኣወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ(ን2ይ ጊዜ ዝወፀ)
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :20/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ከተማ መቐለ ንቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቀለ ግልጋሎት ዝውዕል ናይ መኪና ስፔር ግዝኢት ብፕሮፎርማ አወዳዲርና ክንገዝእ ንደሊ
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :20/11/2012 ዓ/ም | More Info
ቃላሚኖ ማእኸል ኢንቨስትመንት (TDA) ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሰ ነይ ፒክ ኣፕ መኪና ናይ ወንበር ሽፋን ብምልክታ ፕሮፎርማ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ::
Bid Type: ፕሮፎርማ ጨረታ
Bid Closing date: subscribe to see the closing date
Bid Opening date: subscribe to see the Openning date
Bidding: Closed |የተለጠፈበት ቀን :20/11/2012 ዓ/ም | More Info